Подкаст – 10 000 факта за Земята, Вселената и Слави Клашъра

Подкаста на Комеди Клуба постави нов рекорд. Комедиантие изредиха 10 000 факта за 14 часа в непрекъснат live stream.

Двете части на 10 000 факта за Земята, Вселената и Слави Клашъра може да гледаш в YouTube.

Комедиантите изброяваха факти в различни категории, като имаше и бързо изброяване на факти за време.

Феновете също имаха възможност да се включат в подкаста със свои факти и така да помогнат за достигането на бройката от 10 000 факта.

Други забавни проекти на Комеди Клуб Подкаст са Наградите Golden Balls за БГ кино, телевизия и интернет, Дума на годината, Денят за трошене на пари и

Още от Комеди Клуба може да следиш тук:

Комеди Клуб Подкаст

Stand-up comedy България

Комеди Клуб Магазин